Pāriet uz galveno saturu

Senioru jauktais koris “Rudens dziesma”

Senioru jauktā kora „Rudens dziesma” pirmsākumi meklējami 1965. gadā. Sākotnēji tika izveidots sieviešu ansamblis, ko dibināja Gunārs Jansons. 1966. gadā notika darba veterānu kora pirmais koncerts, bet pēc 20 gadiem koris ieguva nosaukumu „Rudens dziesma”.

Aktīvu, daudzveidīgu koncertdarbību un daudzskaitlīgu kora dziedātāju saimi (50-60 dalībnieki) G. Jansons prata saglabāt vairākus gadus, līdz pat savas dzīves beigām.

Tomēr turpmāko gadu gaitā kora dalībnieku skaits jūtami saruka. Nākamais kora diriģents Bruno Cabulis 1990. gada rudenī turpināja darbu vairs tikai pusi no lielā dziedātāju pulka. Pateicoties B. Cabuļa neatlaidīgajam un prasmīgajam darbam 20 gadu garumā, kora skanējums, skaitliskais sastāvs un kvalitāte ir atjaunota un uzlabota.

Koris regulāri piedalās visās kora skatēs un republikas senioru koru Dziesmu dienās. B. Cabulis ir arī republikas senioru koru virsdiriģents.

Gadu gaitā koris ir piedalījies koncertos Rīgā, Mārupē, Siguldā, Cēsīs, Limbažos, Ventspilī, Talsos, Salacgrīvā un citās Latvijas pilsētās. Kopš 2004. gada korim ir radoša sadarbība ar Vācijas Halles pilsētas kori „A-Capella-Chor e.v.Halle”. Notikuši koru koncerti gan Rīgā, gan Hallē Vācijā.

Koris katru gadu ar saviem koncertiem priecē Sociālās mājas iedzīvotājus visos valsts svētkos, muzikāli kuplina Baltās baznīcas un Jaunciema baznīcas dievkalpojumus, kā arī atsaucīgi piedalās kultūras pils „Ziemeļblāzma” rīkotajos pasākumos.

Koris ,,Rudens dziesma 2015. gada novembrī svinēja 50 gadu jubileju.Tas ir vienīgais senioru koris Rīgas pilsētas Ziemeļu rajonā, kas aptver Vecmīlgrāvi, Vecāķus, Sarkandaugavu, Mangaļsalu un Jaunciemu, dodot iespēju to iedzīvotājiem aktīvi un radoši piedalīties kultūras dzīvē.

Nozare
Kori
Kolektīva vadītājs/ -i
Diriģents Bruno Cabulis, koncertmeistare Kristīne Šmite.
Tālrunis
Nodarbību vieta
Mēģinājumi kultūras pilī ZIEMEĻBLĀZMA, Ziemeļblāzmas ielā 36
Nodarbību laiki
Pirmdienās un ceturtdienās no plkst.15.30 līdz 18.30. Tiek aicināti jaunie dziedātāji visās balsu grupās.