Pāriet uz galveno saturu

Par kultūras pili

Ziemeļrīgas kultūras apvienības KULTŪRAS PILS „ZIEMEĻBLĀZMA”

Pusstundas braucienā no Rīgas centra, pilsētas Ziemeļu daļā Vecmīlgrāvī slejas Latvijas mēroga arhitektūras piemineklis – kultūras pils Ziemeļblāzma, kuru ieskauj plašs 5 ha liels parks.

Kultūras pili „Ziemeļblāzma” 1913. gadā uzcēlis kokrūpnieks un mecenāts Augusts Dombrovskis, lai apkārtējiem iedzīvotājiem būtu pilnvērtīga sabiedriskā un kultūras dzīve. Pils kļuva par vienu no ievērojamākajiem kultūras un izglītības centriem ne tikai Rīgā, bet visā Latvijā.

Kultūras darbs un procesi „Ziemeļblāzmā” gadu gaitā organizēti, ievērojot A. Dombrovska formulu: „Uz skaidru prātu caur zināšanām, uz skaidru prātu caur kultūru, uz skaidru prātu caur veselīgu dzīvesveidu.” Šī mērķtiecīgā formula ir kalpojusi kā moto, saglabājot un attīstot kultūras tradīcijas un veicinot radošas inovācijas.

2013. gadā tiek svinēta „Ziemeļblāzmas” pils simtgade, bet vēl pirms dažiem gadiem pils bija ārkārtīgi sliktā tehniskā un vizuālā stāvoklī, tāpēc ar Rīgas pašvaldības atbalstu 2011. gadā tika uzsākta pamatīga atjaunošana, lai tradīcijām bagātā kultūras pils savā simtgadē atkal uzplauktu visā krāšņumā. Tika rekonstruēta gan kultūras pils ēka, gan parks, gan tajā esošie objekti kā vienots komplekss, saglabājot tā vēsturisko vērtību un arhitektoniski māksliniecisko unikalitāti. Ēka atrodas 5 ha plaša parka teritorijā, kas izveidots jau 1904. gadā, bet šobrīd atrodas pašvaldības aģentūras „Rīgas dārzi un parki” pārziņā.

Kultūras pils “Ziemeļblāzma” un tās parks, 2019.gads.

Arhitektoniski savdabīgā un majestātiskā kultūras pils „Ziemeļblāzma” ir būtiska kultūras vērtība visai Latvijai. Pēc atjaunošanas tā ir nozīmīgs pilsētas un valsts mēroga kultūras veicināšanas un prezentācijas centrs, pieprasīts tūrisma objekts, moderna vide kultūrvēstures apguvei un iepazīšanai, augstvērtīgas mākslas koncentrācijas vieta un inovatīvu ideju īstenošanas platforma. Kultūras pils „Ziemeļblāzma” kā vienīgais kultūras centrs Vecmīlgrāvī un tuvākajā apkārtnē ir sociāli ekonomiskas nozīmes objekts un sabiedrības integrāciju veicinošs un stiprinošs faktors. Parka teritorija kalpo ne tikai par iedzīvotāju atpūtas zonu, bet arī daudzveidīgu kultūras norišu vietu.

Svarīgas pamatvērtības „Ziemeļblāzmas” darbībā gadu gaitā ir bijušas, šobrīd ir un nākotnē būs atbalsts amatiermākslas kolektīviem, sadarbība ar citiem Rīgas un republikas kultūras centriem un to amatieru kolektīviem, plaši pārstāvēta dalība Rīgas pašvaldības rīkotajos svētkos un pasākumos, aktīva un kvalitatīva līdzdalība ārzemju festivālos un draudzības apmaiņas koncertos, kā arī pasākumu klāsta dažādība visu vecumu un nacionalitāšu auditorijām.

Vēsturiski pils celta Bezalkohola biedrībai „Ziemeļblazma” ( šis nosaukums spēkā kopš 1904.gada 15.maija). Arī mūsdienās kultūras centrs sadarbojas ar biedrību, tās darbībai paredzēta  atsevišķa telpa pilī. Mājvieta pilī nodrošināta arī 2007.gadā dibinātajai Vecmīlgrāvja attīstības biedrībai. Tāpat labiekārtotas un modernizētas telpas pils 1. stāvā ir atvēlētas Rīgas Centrālās bibliotēkas Ziemeļblāzmas filiālei.