Pāriet uz galveno saturu

Pasākumu publicitāte

Informācija par kultūras pils ZIEMEĻBLĀZMA rīkoto pasākumu fotografēšanu un/vai filmēšanu, foto/video uzglabāšanu un publicēšanu.

2018. gada 25. maijā Latvijā spēkā stājas Vispārējā datu aizsardzības regula (turpmāk- Regula).

Ievērojot Regulas nosacījumus, informējam, ka Rīgas Pašvaldības kultūras iestāžu apvienības (turpmāk – Apvienība) rīkotie pasākumi var tikt fotografēti un/vai filmēti Apvienības publicitātes un vēsturiskām vajadzībām.

Piedaloties Apvienības rīkotajos publiskajos pasākumos, Jūs piekrītat foto un/vai video uzņemšanai pasākumu laikā un to izvietošanai Apvienības web lapās un sociālajos tīklos.

Informējam, ka Jums ir tiesības iebilst pret sevis fotografēšanu vai filmēšanu paziņojot par to  fotogrāfam/videooperatoram pasākuma laikā.

Pēc foto vai video publicēšanas Jūs varat sazināties ar mums, ja vēlaties konkrētu foto vai video dzēšanu vai anononimizēšanu (aizklāšanu), rakstot uz e-pastu apvienība@riga.lv

Jums ir tiesības vērsties ar sūdzību Datu valsts inspekcijā, ja uzskatāt, ka Apvienība nelikumīgi apstrādā Jūsu personas datus.

Apvienība informē, ka pārzinis attiecīgo personas datu apstrādei ir Rīgas pilsētas pašvaldība (Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienība), kontaktinformācija: Pils iela 18, Rīga, LV-1050, e-pasts: apvienība@riga.lv. Personas datu aizsardzības speciālists – Rīgas domes Datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju drošības centrs, adrese – Kr.Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālr. 67012051

Personas datu apstrādes mērķis un tiesiskais pamatojums – Apvienības nolikums, izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu un likumu “Par pašvaldībām”, kas paredz Apvienībai nodrošināt Rīgas pilsētas pašvaldības kultūras procesus; kultūras vērtību un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu, pētīšanu un popularizēšanu, kā arī materiālo un nemateriālo kultūras vērtību uzkrāšanu, dokumentēšanu un saglabāšanu.

Apvienība minētos datus – foto un/vai video formātā glabās Apvienības web lapas arhīvos 5 (piecus) gadus pēc to publicēšanas, pēc tam informācija tiks nodota Latvijas Nacionālajā arhīvā.  

Dati netiks nodoti trešajām personām, izņemot gadījumus, kad to paredz Latvijas likumdošana un pieprasa tiesībsargājošās iestādes.

Rīgas pilsētas pašvaldības Personas datu aizsardzības politika –

https://www.riga.lv/lv/rigas-pilsetas-pasvaldibas-personas-datu-aizsardzibas-politika