Pāriet uz galveno saturu

Pasākumu reklāmas iespējas

Pasākumu organizatori ir laipni aicināti izmantot Kultūras pils “Ziemeļblāzma” reklāmas vietas, lai reklamētu publiskus pasākumus, kas notiek Kultūras pils “Ziemeļblāzma” telpās vai pils teritorijā. Reklāmās noteikti jābūt norādītai pasākuma norises vietai, nosaukumam, pasākuma norises datumam un laikam, visiem materiāliem jābūt noformētiem atbilstoši LR Reklāmas likuma un Valsts valodas likuma nosacījumiem.

Piedāvājam šādas reklāmas iespējas:

BEZMAKSAS

 1. Pasākums Kultūras pils “Ziemeļblāzma”  mājas lapas www.ziemelblazma.riga.lv kalendārā. Pasākuma informācija tiek izvietota ar biļešu iegādes saiti uz biļešu izplatīšanas uzņēmuma mājas lapu, paraugu skatīt šeit. Lai pasākums tiktu ievietots Kultūras pils “Ziemeļblāzma” kalendārā, lūgums atsūtīt uz e-pastu kate.zaltane@riga.lv  šādu informāciju:
  – attēlu  800×600 (h) px;
  – pasākuma nosaukumu;
  – pasākuma datumu, laiku, ilgumu;
  – vai pasākumā ir plānots starpbrīdis;
  – aprakstu – nav ierobežojuma;
  – saiti uz biļešu tirdzniecības vietu;
  – organizatora nosaukumu, tālruņa Nr.;
  – ja ir, saiti uz Youtube video.
  Informācija mājas lapā tiek publicēta 2 darba dienu laikā pēc tās saņemšanas!
 • Pilī izvietotie monitori (1 gab. 65” info centrā/biļešu kasē, 1 gab. 65” pie pils ieejas, 1 gab. 65” vestibilā, 1 gab. 65” pie Lielās zāles) Izvietojamo materiālu lūgums sagatavot PNG attēla, PPT prezentācijas vai MP4 video faila formātā, izmēri 1920×1080 (h) px, video maksimālais ilgums 15 sekundes. Informāciju par vēlamo reklāmas izvietošanas laiku un publicējamos materiālus vismaz 2 dienas pirms to publicēšanas lūgums sūtīt kate.zaltane@riga.lv.
 • A1 afišas līdz 3 gab. (stendos info centrā/biļešu kasē, pie pils galvenās ieejas). Izvietojamās afišas lūgums nodot Kultūras pils “Ziemeļblāzma” info centrā/biļešu kasē.
 • Lidlapas, pasākuma brošūras, bukleti tiek izvietoti Kultūras pils “Ziemeļblāzma” info centrā/biļešu kasē un kafejnīcā. Lidlapas, brošūras, bukletus lūgums nodot Kultūras pils “Ziemeļblāzma” info centrā/biļešu kasē.
 • Pasākums (Event) www.facebook.com  – par citu organizatoru rīkotajiem pasākumiem Kultūras pils “Ziemeļblāzma” Facebook pasākumus neveido, bet pievieno rīkotāja izveidotu pasākumu Kultūras pils “Ziemeļblāzma” lapai. Lūgums saiti sūtīt uz e-pastu kate.zaltane@riga.lv  vai pievienot Kultūras pils “Ziemeļblāzma” lapu kā pasākuma “Co-host”.